ابهام در مردودی ۴۷هزار کلاس اولی

ابهام در مردودی ۴۷هزار کلاس اولی

نمره دهی در دوره ابتدایی بر اساس نظام ارزشیبابی توصیفی است. در ارزشیابی توصیفی به جای نمره‌دادن به دانش آموز از عبارت‌های کیفی مانند «تلاش خوبی داشته‌ای»، «با تلاش به موفقیت رسیده ای»، «برای موفقیت باید بیشتر تلاش کنی»، «با انجام تمرین بیشتر مشکل شما برطرف می شود» و عبارت‌هایی از این دست استفاده می‌شود.

3437310_792

ادامه مطلب