دانش‌آموزان تهرانی بیشتر وارد رشته‌ ریاضی می‌شوند

دانش‌آموزان تهرانی بیشتر وارد رشته‌ ریاضی می‌شوند

635338773211459021

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:

شهر تهران به دلیل مسائل توزیع دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف از یک بافت متفاوتی از تمام کشور برخوردار است و در این راستا یک راه حل علاوه بر راه حل‌های عمومی در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب