توانایی یادگیری ریاضیات از نوزادی آغاز می شود

توانایی یادگیری ریاضیات از نوزادی آغاز می شود

تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد، توانایی تمایز قائل شدن بین گروه مختلف اعداد در سن شش ماهگی، مهارت یادگیری ریاضیاتی در سن سه سالگی را پیش بینی می کند.

index

ادامه مطلب