دانش‌آموزان تهرانی بیشتر وارد رشته‌ ریاضی می‌شوند

دانش‌آموزان تهرانی بیشتر وارد رشته‌ ریاضی می‌شوند

635338773211459021

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:

شهر تهران به دلیل مسائل توزیع دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف از یک بافت متفاوتی از تمام کشور برخوردار است و در این راستا یک راه حل علاوه بر راه حل‌های عمومی در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب

ابهام در مردودی ۴۷هزار کلاس اولی

ابهام در مردودی ۴۷هزار کلاس اولی

نمره دهی در دوره ابتدایی بر اساس نظام ارزشیبابی توصیفی است. در ارزشیابی توصیفی به جای نمره‌دادن به دانش آموز از عبارت‌های کیفی مانند «تلاش خوبی داشته‌ای»، «با تلاش به موفقیت رسیده ای»، «برای موفقیت باید بیشتر تلاش کنی»، «با انجام تمرین بیشتر مشکل شما برطرف می شود» و عبارت‌هایی از این دست استفاده می‌شود.

3437310_792

ادامه مطلب